Tổng quan về imexpharm

Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm đã có lịch sử hơn 30 năm hình thành và phát triển, tự hào với những bước đi tiên phong trong ngành dược.

(Vui lòng xem chi tiết những thông tin sau về Công ty Cổ phần dược phẩm Imexpharm trong Báo cáo thường niên/ Tổng quan Imexpharm:
Thông tin chung
Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh
Tầm nhìn – Sứ mệnh – Giá trị Cốt lõi
Hơn 30 năm chăm sóc sức khỏe cộng đồng
Các chỉ số hoạt động cơ bản của Imexpharm: Vui lòng xem Báo cáo thường niên/ Thông điệp/ Các chỉ số hoạt động cơ bản 2010 – 2014)


Một số chỉ tiêu năm 2014 như sau:
Chỉtiêu Năm 2014
Tổng CB.CNV ngày 31/12/2014 962 người
Doanh thu thuần 897,1 tỷ đồng
Tổng nguồn vốn 1.029,5 tỷ đồng
Nợ phải trả 232,9 tỷ đồng
Vốn Chủ sở hữu 796,6 tỷ đồng
Số lượng sản phẩm cung cấp Khoảng 300 mã sản phẩm

Đến 31/12/2014, Imexpharm có 1 Trụ sở chính tại Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp, 2 Văn phòng đại điện tại Tp.HCM và Hà Nội, 19 chi nhánh bán hàng trên toàn quốc, và hơn 40 Công ty phân phối trung gian.

Trong năm 2014 công ty thành lập thêm 1 chi nhánh bán hàng tại Tp.HCM và mua đất xây dựng văn phòng cho các chi nhánh khác. Trong năm Imexpharm cũng đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 167,06 tỷ VND lên 263,12 tỷ VND.Công ty có những nhà cung ứng truyền thống cung cấp nguồn nguyên liệu chất lượng và ổn định.Công ty không lập Báo cáo tài chính hợp nhất do tất cả các chi nhánh đều hạch toán phụ thuộc.
Các nhóm hàng chính và khu vực hoạt động chính của Imexpharm năm 2014 như sau:

Nhóm hàng kháng sinh chủ lực chiếm 49% doanh thu 2014 của Imexpharm Imexpharm hoạt động tại quốc gia duy nhất là Việt Nam, khu vực chủ yếu là Đồng Bằng Sông Cửu Long với 50% doanh thu.

DOANH THU THEO THỊ TRƯỜNG OTC (NHÀ THUỐC, ĐẠI LÝ…) VÀ ETC (BỆNH VIỆN)
Imexpharm hiện có danh sách các sản phẩm chủ lực gồm khoảng 30 mã hàng bao gồm các quy
cách và hàm lượng khác nhau của các thương hiệu như trên, chiếm khoảng 10% số sản phẩm sản xuất và trên 65% doanh thu.

Phân tích tác động, rủi ro và cơ hội chính

Quản trị doanh nghiệp