Thông tin chung

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM
Tên viết tắt: IMEXPHARM
Tên tiếng Anh: IMEXPHARM CORPORATION
Giấy CNĐKKD: Số 1400384433 đăng ký lần đầu ngày 01 tháng 08 năm 2001, các đăng ký thay đổi sau đó với lần đăng ký thay đổi gần nhất (lần thứ 23) vào ngày 12 tháng 01 năm 2015 do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Tháp cấp
Vốn điều lệ: 263.114.860.000 VND
(Hai trăm sáu mươi ba tỷ, một trăm mười bốn triệu, tám trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 796.636.452.245 VND
(Bảy trăm chín mươi sáu tỷ, sáu trăm ba mươi sáu triệu, bốn trăm năm mươi hai ngàn, hai trăm bốn mươi lăm đồng)
Trụ sở chính: Số 04, Đường 30/04, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
Điện thoại: 067 3851 941
Fax: 067 3853 106
Email: imp@imexpharm.com
Website: www.imexpharm.com
Mã cổ phiếu: IMP
Sàn niêm yết: HOSE, theo Quyết định số 76/UBCK-GPNY vào ngày 04 tháng 12 năm 2006

Các danh hiệu giải thưởng tiêu biểu năm 2014

Lĩnh vực và địa bàn kinh doanh