Thông điệp Ban Lãnh đạo

Kính thưa Quý cổ đông, Quý nhà đầu tư, Quý đối tác, khách hàng cùng toàn thể CB-CNV Imexpharm,

Chúng ta đã đi qua năm 2014 đầy biến động. Tuy GDP đạt mức tăng trưởng khá cao, các cân đối vĩ mô lớn được cải thiện, nhưng sản xuất kinh doanh trong nước chịu áp lực lớn từ những bất ổn về kinh tế và chính trị của thị trường thế giới và khu vực, hàng hóa tiêu thụ còn chậm và sức ép của nợ xấu còn nặng nề. Ngành dược Việt Nam mặc dù được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng khả quan nhờ mức sống tăng cao và người dân ngày càng quan tâm chăm sóc sức khỏe; Tuy nhiên do cơ chế đấu thầu từ năm 2013 chỉ ưu tiên thuốc giá rẻ, đang gây không ít quan ngại cho chất lượng điều trị bệnh và chiến lược phát triển công nghiệp dược trong nước, cũng như ảnh hưởng không nhỏ đến tốc độ tăng trưởng chung của ngành.

Là một công ty sản xuất thuốc Generics chất lượng hàng đầu Việt Nam, tự hào với các dòng kháng sinh được giới chuyên môn tin dùng trong điều trị, đứng trước tình hình khó khăn của chính sách quản lý nhà nước còn nhiều bất cập, Imexpharm không thể chấp nhận hạ thấp tiêu chuẩn chất lượng nhằm hạ giá thành sản xuất để cạnh tranh đấu thầu. Chúng tôi luôn kiên định với chiến lược đầu tư cho chất lượng đồng thời định vị lại thị trường mục tiêu. Và điểm sáng của năm 2014 là Imexpharm đã đánh dấu thêm một năm thay đổi, định vị lại thị trường OTC thành công.


Kính thưa Quý vị,
Năm trước HĐQT đã báo cáo cùng Quý vị thị trường OTC năm 2013 Imexpharm đạt mức tăng trưởng kỷ lục 42%. Không dừng lại ở đó, năm 2014 chúng tôi quyết định tiếp tục tạo ra bước ngoặt đột phá với một kế hoạch thách thức: doanh thu 2014 đạt 1.000 tỷ đồng, tăng trưởng 17,4%; và lợi nhuận trước thuế đạt 120 tỷ đồng, tăng trưởng 13,1%. Với lòng tự tin về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm - là tâm huyết và kết tinh thành quả lao động của nhiều thế hệ - chúng tôi cam kết chinh phục OTC.

Trong báo cáo này, tôi xin được thông tin cùng Quý vị: Tổng doanh thu thực hiện được năm 2014 là 907,5 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6%, đạt 90,8% kế hoạch; Lợi nhuận trước thuế và trích lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ là 122,5 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng 15,5% bằng 102,1% kế hoạch mà Quý vị đã tin tưởng giao phó.

Để đạt được kết quả đáng khích lệ trên HĐQT, Ban Điều Hành cùng toàn đội ngũ đã phối hợp chặt chẽ để tiến công vào kênh OTC với tốc độ tăng trưởng 37% cho năm 2014. Đồng thời chúng tôi đã triển khai dự án nâng cấp nhà máy thuốc kháng sinh trong khu VSIP II Bình Dương lên tiêu chuẩn EU-GMP, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng thuốc tại Việt Nam để hướng đến mục tiêu trở lại thị trường hệ điều trị và xuất khẩu. Nhưng quyết định cho những thành tựu đó là các giải pháp đồng bộ thay đổi mạnh mẽ nguồn nhân lực, nâng cao năng lực đội ngũ, quản trị hiệu quả công việc. Mặc dù chưa thành công trọn vẹn, nhưng năm 2014 đã đánh đấu một bước ngoặt quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Imexpharm.
DS. Trần Thị Đào
Tổng Giám đốc
CN. Nguyễn Quốc Định
Chủ tịch HĐQT
TỔNG DOANH THU NĂM 2014
907,5
Tỷ đồng

Lợi nhuận trước thuế và trích lập Quỹ
phát triển khoa học và công nghệ là 122,5
tỷ đồng

Chúng tôi luôn kiên định với chiến lược
đầu tư cho chất lượng đồng thời định vị
lại thị trường mục tiêu. Và điểm sáng của
năm 2014 là Imexpharm đã đánh dấu
thêm một năm thay đổi, định vị lại thị
trường OTC thành công.

Chỉ số hoạt động cơ bản 2010-2014