TÁC ĐỘNG CỦA IMEXPHARM ĐẾN PTBV
Ngành dược Việt Nam hiện vẫn còn khá non trẻ. Theo phân loại của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hội nghị Thương mại & Phát triển Liên Hợp Quốc (UNCTAD), Việt Nam xếp thứ 3/4 về mức độ phát triển của ngành công nghiệp dược, tức là có nền công nghiệp dược nội địa sản xuất thuốc generic, xuất khẩu được một số sản phẩm, so với mức độ 4 cao nhất là sản xuất được hoạt chất và phát minh thuốc mới. Sản xuất trong nước chủ yếu là thuốc generic giá trị thấp, với tỷ trọng chỉ mới đạt chưa đầy 50% tổng chi tiêu tiền thuốc của Việt Nam (năm 2014 là 46%), phần còn lại phải nhập khẩu, đặc biệt là những thuốc đặc trị giá trị cao. Chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người của Việt Nam hiện chỉ trên 30 USD/người/năm, so với 96 USD của các nước đang phát triển và 186 USD của thế giới.

Là một trong Top 5 Công ty dược hàng đầu Việt Nam, với hoạt động sản xuất kinh doanh và những hoạt động cộng đồng của mình, Imexpharm có những tác động sau:
• Tác động đến sự phát triển của xã hội và cộng đồng
• Tác động đến sự phát triển của ngành dược
Việt Nam và nền kinh tế
• Tác động đến môi trường

Tác động đến sự phát triển của xã hội và cộng đồng
• Tạo việc làm ổn định cho gần 1.000 CB.CNV và nâng cao nhận thức về PTBV trong toàn công ty.
• Trách nhiệm sản phẩm: Tăng cường tiếp cận dược phẩm an toàn hiệu quả, nâng cao ý thức bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng.
• Chia sẻ gánh nặng bệnh tật: tăng cường tiếp cận y tế và thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân vùng sâu, vùng xa.
• Thúc đẩy xã hội học tập: qua các học bổng khuyến học, khuyến tài cho địa phương và cả nước.

Tác động đến sự phát triển của ngành dượcViệt Nam và nền kinh tế

• Đóng góp cho sự phát triển của ngành dược Việt Nam: là người đi tiên phong trong ngành, với sản phẩm, dây chuyền tiêu chuẩn chất lượng cao giúp nâng cao trình độ sản xuất dược tại Việt Nam.
• Đóng góp phát triển kinh tế địa phương: Thông qua nộp ngân sách cho địa phương, giải quyết công ăn việc làm cho lao động địa phương và cả nước, và các hoạt động chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng như: Ăn tết với người nghèo, Quỹ mái ấm…

Tiên phong thực hiện chủ trương của nhà nước: Imexpharm là công ty dược đầu tiên trong Tổng Công ty dược Viêt Nam thực hiện cổ phần hóa năm 2001; và là công ty dược phẩm đầu tiên của Việt Nam thực hiện niêm yết cổ phiếu trên Sàn Giao dịch chứng khoán Tp.HCM năm 2006.

Tác động đến môi trường
• Giảm thiểu tác động đến môi trường: thông qua việc đầu tư tiêu chuẩn cao cho môi trường sản xuất
• Giáo dục tiết kiệm điện, nước cho CB.CNV và nâng cao ý thức tiết kiệm năng lượng trong sản xuất thông qua việc sắp xếp hợp lý hóa sản xuất.
• Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường.

RỦI RO & CƠ HỘI CỦA BỐI CẢNH, XU HƯỚNG PTBV ĐỐI VỚI IMEXPHARM

Rủi ro
• BYHT hướng đến toàn dân: đánh đồng mọi thành phần thu nhập, ưu tiên sử dụng thuốc giá rẻ ảnh hưởng hiệu quả điều trị, sức khỏe người dân và cả sự phát triển của ngành công nghiệp dược Việt Nam, trong đó có các công ty đầu tư chất lượng như Imexpharm.
• Thị trường OTC chỉ chiếm 30% so với 70% của ETC trong tổng chi tiêu tiền thuốc 2014, nhưng là nơi quy tụ của nhiều doanh nghiệp dược đầu tư chất lượng cao, do đó tình hình cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
• Nhận thức của cộng đồng về PTBV còn thấp: thách thức cho Imexpharm trong triển khai thực hiện chiến lược PTBV.

Cơ hội
• Xu hướng sử dụng thuốc Generic trên thế giới đang gia tăng, nhiều tập đoàn dược đa quốc gia đang tập trung vào mảng này, nhờ vào giá thuốc Generic thấp nên chi phí điều trị rẻ hơn thuốc gốc, khi các chứng minh tương đương sinh học và thử nghiệm lâm sàng cho thuốc Generic ngày càng phổ biến.
• Chiến lược quốc gia về phát triển ngành dược ưu tiên dùng thuốc Việt Nam, tạo cơ hội phát triển cho các công ty dược trong nước.
• Dân số đông và ý thức phòng ngừa, bảo vệ chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng gia tăng do mức sống nâng cao, cộng với chi tiêu tiền thuốc bình quân đầu người còn thấp cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành dược Việt Nam còn rất lớn.
• Các bệnh theo mùa, bệnh nghề nghiệp, bệnh mãn tính không lây… gia tăng nhanh do môi trường ô nhiễm, khí hậu biến đổi, thực phẩm không an toàn và áp lực công việc.
• Xu hướng già hóa dân số và bệnh của người cao tuổi: Chúng ta sẽ đối mặt với dân số già trong 15-20 năm tới và bệnh của người cao tuổi có xu hướng gia tăng.
• Nâng cao uy tín thương hiệu Imexpharm gắn liền với “Sự tin cậy” khi thực hiện chiến lược PTBV.

CHIẾN LƯỢC VÀ MỤC TIÊUPHÁT TRIỂN BỀN VỮNG 2014

Chiến lược phát triển bền vững
“Imexpharm phát triển bền vững cùng cộng đồng” là chiến lược của Imexpharm giai đoạn 2014-2017. Để thực hiện tốt chiến lược này, công ty đã đặt ra các mục tiêu cụ thể để Ban PTBV tổ chức thực thi.
(Vui lòng xem thêm Cam kết với các bên liên quan trong Báo cáo thường niên/Tổng quan Imexpharm/ Chiến lược phát triển bền vững)

Imexpharm xác định công ty chỉ có thể phát triển bền vững khi những mục tiêu phát triển kinh tế gắn liền với các mục tiêu về môi trường và xã hội. Cụ thể như sau:


Mục tiêu phát triển bền vững
Các mục tiêu PTBV đến 2017 của Imexpharm như sau:

• Đối với Môi trường: Thực hành tiết kiệm nước, năng lượng trong sinh hoạt và sản xuất. Từng bước thực hiện theo các yêu cầu của Kiểm toán năng lượng trong ngân sách cho phép để giảm mức điện năng tiêu thụ. Nâng cao hơn nữa tiêu chuẩn môi trường sản xuất để giảm thiểu tác hại đến môi trường.

• Đối với xã hội, cộng đồng: Tiếp tục thực hiện và nhân rộng các chương trình tiếp cận chăm sóc y tế và thuốc chữa bệnh miễn phí cho người nghèo vùng sâu vùng xa. Tăng cường ngân sách cho công tác khuyến học khuyến tài để khuyến khích và xây dựng xã hội học tập, góp phần phát triển nguồn nhân lực cả nước.

• Đối với sản phẩm: phát triển sản phẩm thuốc đặc trị phù hợp diễn biến bệnh tật tại Việt Nam thay thế thuốc nhập khẩu giá cao, phát triển mảng thực phẩm chức năng chất lượng hiệu quả cao chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng. Đến 2017 tất cả các sản phẩm chủ lực được thử Tương đương sinh học hoặc Thử nghiệm lâm sàng để đánh giá tác động và hiệu quả đối với an toàn và sức khỏe người dùng.

• Đối với người lao động: Xây dựng chế độ lương, thưởng, phúc lợi và đãi ngộ tốt vì điều này ảnh hưởng lớn và trực tiếp đến gần 1.000 cá nhân người lao động và gia đình. Xây dựng môi trường làm việc tốt, có văn hóa đặc trưng, đào tạo phát triển và xây dựng đội ngũ kế thừa, thể hiện cơ chế thăng tiến rõ ràng thông qua việc xây dựng các Bộ từ điển năng lực.

Tổng quan BCBV 2014

Tổng quan về imexpharm