Nguồn lực chophát triển bền vững


Với định hướng phát triển nguồn nhân lực để tạo lợi thế cạnh tranh trong ngành dược, Imexpharm chú trọng xây dựng chính sách lao động hợp lý để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với công ty.

Imexpharm luôn hướng đến chính sách lương thưởng cạnh tranh, các chế độ đãi ngộ cho nhân viên và người thân; các chính sách phát triển công việc và nghề nghiệp để mỗi người lao động cảm thấy được trân trọng trong môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, hợp tác. Chính sách lao động cũng thúc đẩy nhân viên Imexpharm tích cực làm việc, tạo ra nhiều giá trị mới thông qua sáng kiến, cải tiến trong công việc.

Năm 2014 Imexpharm đã tạo ra nhiều thay đổi trong nhân sự: đào tạo nâng cao năng lực, thay đổi tư duy làm việc, bổ nhiệm, luân chuyển, ban hành Bộ từ điển năng lực chung và Bộ từ điển năng lực quản lý… trong dự án tái cấu trúc lớn theo BSC.

Năm 2015 hứa hẹn sẽ là năm của nguồn nhân lực, trong mục tiêu tạo ra thay đổi mạnh mẽ hơn nữa về chất trong đội ngũ, đề cao hành động và chứng minh bằng kết quả và con số, nâng cao khả năng thực thi kế hoạch và giải quyết vấn đề, xây dựng dự án lương thưởng mới theo 3Ps gắn với BSC,xây dựng đội ngũ chuyên gia nội bộ, xây dựng Bộ từ điển chức danh cho cán bộ quản lý cấp trung, đồng thời chuẩn bị nguồn nhân lực kế thừa.

Tổng số CB-CNV của Imexpharm tính đến ngày 31/12/2014 là 962 người. Lao động nữ chiếm 38% tổng số lao động, do tính chất đặc thù của sản xuất cần nhiều lao động nam hơn để thực hiện các công việc năng nhọc. Trong 156 cán bộ quản lý cấp cao và cấp trung của Imexpharm, nữ chiếm 40%.
Cơ cấu lao động của Imexpharm theo độ tuổi như sau:

Cơ cấu lao động theo trình độ:​


Chế độ, lương, thưởng, chính sách chăm lo cho người lao động
• 100% người lao động được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy dịnh của Nhà nước. Được khám sức khỏe định kỳ hàng năm, được trang bị đồng phục để đi làm việc.
• Chế độ lương Công ty đảm bảo mức sống của người lao động, phù hợp với từng lĩnh vực, bán hàng, sản xuất, văn phòng, ngoài ra để kích lệ tinh thần làm việc của Người lao động nhân dịp các ngày lễ lớn, tết Công ty có chính sách thưởng từ 0,5 – 1 tháng lương, đồng thời kết hợp với các đoàn thể tổ chức các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao tạo sân chơi lành mạnh để đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.
• 167 Cán bộ chủ chốt từ tổ phó trở lên được mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
• Thực hiện chế độ ốm đau, thai sản của người lao động được BHXH chi trả trong năm là: 799.000.000 đồng.
• 194 CB.CNV được nâng lương định kỳ trong năm.
• 47 CB.CNV được nhận Kỷ niệm chương 10 năm với phần quà là Logo 1 chỉ vàng.
• Thu nhập bình quân của người lao động năm 2014: 9.500.000đ/người/tháng.
Công tác đào tạo:
• Đào tạo nội bộ: 116 chương trình, 1.468 lượt người, nội dung đào tạo bao gồm:
+ Hội nhập nhân viên mới.
+ Quy trình tác nghiệp chuẩn sản xuất.
+ Quy trình tác nghiệp chuẩn khối văn phòng.
+ Thực hành sản xuất thuốc tốt GMP, Thực hành bảo quản thuốc tốt GSP.
+ Các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
+ Đào tạo kiến thức về lịch sử phát triển công ty, kiến thức sản phẩm mới cho toàn thể đội ngũ bán hàng.
+ Và một số chương trình đào tạo nội bộ khác.
* Đào tạo bên ngoài: 16 chương trình, 1.000 người tham dự, cụ thể:
+ Lớp Huấn luyện thay đổi tư duy – thay đổi cuộc đời.
+ Chương trình Coaching one to one cho 30 Cán bộ cấp cao- cấp trung tham dự, có sự chuyển biến, thay đổi tích cực ở một số vị trí.
+ Xây dựng Bộ hành vi Trình dược viên và Giám đốc chi nhánh giỏi, đã triển khai đến toàn thể đội ngũ bán hàng.
+ Đào tạo kỹ năng quản lý bản thân, quản lý con người cho Cán bộ cấp trung các Chi nhánh bán hàng.
+ Đào tạo Kỹ năng giải quyết vấn đề cho cán bộ quản lý khối sản xuất
+ Tinh thần thủ lĩnh bán hàng Imexpharm cho trình dược viên
+ Và 1 số chương trình năng cao năng lực chuyên môn khác.

Chính sách phát triển nguồn nhân lực.
• Imexpharm luôn quan tâm phát triển nguồn nhân lực, xem đây là lợi thế cạnh tranh của công ty. Công ty xây dựng Bộ từ điển năng lực chung, Bộ từ điển năng lực lãnh đạo để làm nền tảng cho tất cả CB. CNV phấn đấu đạt được nhằm hướng đến mục tiêu phát triển bền vững của công ty.
• Đã ban hành và triển khai đến toàn thể CB.CNV trên cả nước quyển Sổ tay văn hóa Imexpharm, quy định chuẩn mực cơ bản nhất mà người nhân viên làm việc tại Imexpharm phải thực hiện qua đó xây dựng môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, để mỗi người lao động hăng say làm việc, gắn bó lâu dài với Công ty.

Quan hệ Cổ đông và nhà đầu tư

Văn hóa doanh nghiệp