Giới thiệu Hội đồng Quản trị và phân công nhiệm vụ


Từ trái sang phải
  Ông Phan Hoàng Minh Trí
Thành viên HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Kiêm Phương
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Văn hóa

Ông Huỳnh Văn Nhung​
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Quý Sơn
Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Quốc Định​
Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Trần Thị Đào
Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Ông Trần Anh Tuấn​
Thành viên HĐQT

Ông Võ Hữu Tuấn​
Thành viên HĐQT
 
Trần Thị Đào
Phó Chủ Tịch HĐQT, Tổng Giám đốc

Phụ trách chiến lược phát triển; Giám sát mục tiêu chiến lược khối kinh doanh; Giám sát hoạt động và tham gia quản trị tại các công ty liên kết.
Sinh năm: 1952
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Đại học
Quá trình công tác:
1984-2004: Giám đốc Công ty dược Đồng Tháp - Dược TW7 - Imexpharm
2005- Tháng 5/2013: Chủ tịch HĐQT,
Tổng Giám đốc Imexpharm
Từ tháng 5/2013 : Phó Chủ tịch HĐQT,
Tổng Giám đốc Imexpharm
Ông Nguyễn Quốc Định
Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Phụ trách điều hành chung hoạt động của HĐQT; Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết và Quyết định HĐQT; Giám sát thực hiện mục tiêu chiến lược Khối tài chính; Phụ trách Quan hệ công chúng và công bố thông tin; Giám sát hoạt động và tham gia quản trị tại các công ty liên kết.
Sinh năm: 1962
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Tài chính Kế toán
Quá trình công tác:
1995-1999: Trưởng phòng Nghiệp vụ I - Cục Quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại Doanh nghiệp tỉnh Đồng Tháp.
1999-2004: Phó Giám đốc Công ty dược Đồng Tháp - Dược TW7 – Imexpharm.
2005-T5/2013: Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Từ T5/2013: Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm.
Ông Huỳnh Văn Nhung
Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Giám sát việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của khối sản xuất và Hệ thống quản lý chất lượng, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ toàn công ty.
Sinh năm: 1973
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ Chuyên khoa I
Quá trình công tác:
1998-2007: Phó Giám đốc Bộ phận Đảm bảo chất lượng (QA) Imexpharm
2007-2012: Giám đốc Bộ phận QA Imexpharm
2012 – Tháng 5/2013: Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Tháng 4/2014 đến nay: Thành viên HĐQT,
Phó Tổng Giám đốc Imexpharm
Ông Phan Hoàng Minh Trí
Thành viên HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT

Phụ trách các hoạt động về tài chính, kế toán, kiểm toán của toàn công ty; Giám sát tài chính của các dự án đầu tư; Giám sát vốn đầu tư ra bên ngoài.
Sinh năm: 1965
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng
Quá trình công tác:
1990-1991: Kế toán trưởng Chi nhánh Campuchia Công ty Damex
1991-2005: Kiểm soát viên thuế tại cục thuế tỉnh Đồng Tháp
2005-2006: Trợ lý Giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín - Cần Thơ
2007-2008: Kế toán trưởng Imexpharm
2008- Tháng 7/2014: Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng Imexpharm.
Tháng 8/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, Trợ lý Chủ tịch HĐQT Imexpharm
Nguyễn Kiêm Phương
Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Văn hóa

Phụ trách các vấn đề liên quan cổ đông và cổ phiếu; Cập nhật các văn bản pháp quy và quản trị hành chánh các hoạt động của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông; Làm thư ký cho HĐQT.
Sinh năm: 1958
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác:
2001-2006: Thành viên HĐQT, Giám đốc phòng Hành chánh nhân sự Imexpharm
2007 đến tháng 6/2014: Thành viên HĐQT, Chánh Văn phòng tổng hợp, Chủ tịch công đoàn Imexpharm
Tháng 7/2014 đến nay: Thành viên HĐQT, Trưởng Ban Văn hóa,Chủ tịch công đoàn Imexpharm
Ông Nguyễn Quý Sơn
Thành viên HĐQT

Tham gia thúc đẩy hoạt động Xuất nhập khẩu, hỗ trợ công tác đối ngoại.
Sinh năm: 1959
Nguyên quán: Hà Nội
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Dược sĩ đại học, MBA
Quá trình công tác:
1986-2005: Trưởng phòng kế hoạch, Xuất nhập khẩu, Phó Giám đốc Công ty dược TW1
2005-2007: Giám đốc Công ty dược TW1
2007-2008: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dược Việt Nam
2008 đến nay: Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Dược Việt Nam; là Thành viên HĐQT Imexpharm từ năm 2013.
Ông Trần Anh Tuấn
Thành viên HĐQT

Phụ trách các hoạt động có liên quan đến Nhân sự, Lương, thưởng; Tư vấn quản trị cho HĐQT; Một số hoạt động khác liên quan về kinh tế vĩ mô.
Sinh năm: 1973
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng, MBA
Quá trình công tác:
Hiện nay là Giám đốc phát triển kinh doanh Công ty cổ phần quản lý Quỹ
đầu tư Việt Nam – VFM; Thành viên HĐQT Imexpharm
Ông Võ Hữu Tuấn
Thành viên HĐQT

Phụ trách các hoạt động huy động vốn và đầu tư tài chính của Imexpharm; Giám sát việc công bố thông tin của công ty.
Sinh năm: 1974
Nguyên quán: Quảng Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Đại học Ngoại thương, Đại học KT Sydney UTS (Úc)
Quá trình công tác:
Hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt, kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt tại TP.HCM
Giữ chức vụ Thành viên HĐQT tập đoàn Hoa Sen (đã niêm yết), Công ty Lâm Thủy Sản Bến Tre (đã niêm yết), Công ty Cổ phần thương mại SMC (đã niêm yết).

Sơ đồ tổ chức

Giới thiệu Ban Điều hành