Giới thiệu Ban Kiểm soát​

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát

Sinh năm: 1982
Nguyên quán: TP.HCM
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Thương Mại Đại học Văn Lang, Thành viên Hiệp hội Kế toán viên Công chứng Anh – ACCA, và Thành viên Hiệp hội CFA (Mỹ)
Quá trình công tác:
2005: Kiểm toán độc lập Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers
2005-3/2012: Giám đốc nghiệp vụ Quỹ Dragon Capital Việt Nam.
4/2012-6/2013: Giám đốc Tài chính Công ty cổ phần cao su Hoàng Anh Gia Lai.
7/2013-7/2014: Trưởng nhóm Ngân quỹ và Quan hệ Nhà đầu tư Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.
7/2014 đến nay: Trưởng phòng Nghiên cứu Công ty CP Chứng khoán Bản Việt
Ông Tuấn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát Imexpharm từ năm 2009.


Lê Thị Kim Chung - Thành viên Ban kiểm soát
Sinh năm: 1960
Nguyên quán: An Giang
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
Quá trình công tác:
1992-2006: Thư ký; Thẩm phán xét xử, kiêm trưởng phòng giám đốc kiểm tra Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
2007 đến nay: Luật sư, Trưởng Ban Pháp chế Imexpharm


Đỗ Thị Thanh Thúy - Thành viên Ban Kiểm soát
Sinh năm: 1965
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân Tài chính kế toán
Quá trình công tác:
1991-2004: Cán bộ chuyên quản Phòng Tài chính doanh nghiệp thuộc Sở Tài chính Đồng Tháp.
2004 đến nay: Trưởng phòng Quản trị Imexpharm


THAY ĐỔI NHÂN SỰ BAN LÃNH ĐẠO NĂM 2014

Thay đổi nhân sự trong Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành
Ngày 06/5/2014, HĐQT Imexpharm đã có Nghị quyết 21/NQ-HĐQT-IMEX về việc xem xét đơn xin từ chức Thành viên HĐQT và đơn xin nghỉ việc của Bà Nguyễn Thị Thu Hồng. Theo đó, Bà Nguyễn Thị Thu Hồng thôi giữ chức Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Imexpharm kể từ ngày 06/5/2014.
Ngày 23/07/2014, HĐQT cũng có Nghị quyết 31/NQ-HĐQT-IMEX về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng công ty. Theo đó, Ông Trần Hoài Hạnh được bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Imexpharm từ ngày 23/07/2014, thay cho Ông Phan Hoàng Minh Trí.

Thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát
Trong năm 2014 không có thay đổi nhân sự trong Ban Kiểm soát của Imexpharm.

 

Giới thiệu Ban Điều hành

Báo cáo Hội đồng Quản trị