Giới thiệu Ban Điều hành
Trần Thị Đào - Tổng Giám đốc
Bà Trần Thị Đào được xem là người thuộc “Thế Hệ Vàng”
không những đối với riêng Imexpharm mà còn đối với cả
ngành dược Việt Nam. Gắn bó hơn 30 năm, Bà Đào đã
dành trọn tâm huyết để phát triển Imexpharm từ một Xí
nghiệp sản xuất dược nhỏ của tỉnh Đồng Tháp đến vị
thế ngày hôm nay.Với những thành tựu lớn lao, Bà Trần Thị Đào đã được tôn vinh bằng nhiều danh hiệu cao quý, tiêu biểu như:
Stt Ngày Cấp khen Danh hiệu Thành tích
1 21/10/2005 Chủ tịch Nước Huân chương Lao Động Hạng II Xuất sắc trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân
2 23/03/2006 Bộ Giáo Dục và
Đào Tạo
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” Đã có công lao đối với sự nghiệp giáo dục của đất nước
3 22/02/2008 Chủ tịch Nước Danh hiệu
“Thầy thuốc Ưu tú”
Đã có cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
4 14/01/2009 Chủ Tịch Nước Anh hùng Lao động Đã có thành tích xuất sắc trong lao động, sáng tạo từ năm 1998-2007, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH & BVTQ
5 09/03/2009 Ban Thường vụ TW Đoàn TNCS HCM Kỷ niệm chương Kỷ niệm chương “Vì Thế hệ trẻ” về thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn
6 30/09/2011 UBND Tỉnh Đồng Tháp Bằng khen Đã có thành tích xuất sắc trong 10 năm đóng góp vì sự nghiệp khuyến học, khuyến tài của tỉnh Đồng Tháp
7 2005, 2008, 2014 VCCI, TW Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nữ Doanh nhân
Việt Nam tiêu biểu
(Cúp Bông Hồng Vàng)
Xuất sắc trong quản lý điều hành doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội đất nước
8 24/02/2014 Chủ tịch Nước Danh hiệu
“Thầy thuốc Nhân dân”
Đã có cống hiến xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân
(Xem thêm Lý lịch Bà Trần Thị Đào trong phần Giới thiệu HĐQT)

Ông Nguyễn Quốc Định - Phó Tổng Giám đốc
Hơn 14 năm gắn bó với Imexpharm, nắm giữ tài chính của công ty, ông tập trung trí lực xây dựng hệ thống quản lý tài chính, kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, nhằm đầu tư và sử dụng nguồn vốn hiệu quả, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ông đã dẫn dắt Imexpharm trở thành công ty đại chúng, đến niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và nhiều lần chỉ đạo phát hành tăng vốn thành công. Ông cũng là người phụ trách công bố thông tin với chiến lược thông tin minh bạch, kịp thời cho quý cổ đông và nhà đầu tư. Ngoài ra Ông Định cũng có công xây dựng hệ thống thông tin quản lý của Imexpharm tiến đến hiện đại như hôm nay là hệ thống SAP-ERP.
Năm 2013 Ông Nguyễn Quốc Định đã được VCCI tôn vinh Doanh nhân tiêu biểu Khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long.
(Xem thêm Lý lịch Ông Nguyễn Quốc Định trong phần Giới thiệu HĐQT)Ông Huỳnh Văn Nhung - Phó Tổng Giám đốc

Ông Nhung gia nhập Imexpharm từ tháng 8/1998 với vị trí nhân viên Phòng Kiểm nghiệm. Với trình độ chuyên môn cao và năng lực quản lý tốt, ông Nhung đã được Hội đồng Quản trị tin tưởng cao và bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Hệ thống quản lý chất lượng và Sản xuất kể từ ngày 15/05/2012.
(Xem thêm Lý lịch Ông Huỳnh Văn Nhung trong phần Giới thiệu HĐQT)Ông Trần Hoài Hạnh - Kế toán trưởng
Sinh năm: 1963
Nguyên quán: Đồng Tháp
Quốc tịch: Việt Nam
Trình độ: Cử nhân tài chính kế toán Tp. HCM.
Quá trình công tác:
1988: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Hồng Ngự
1990 1995: Nhân viên Phòng tài chính giá cả Huyện Tân Hồng.
7/1997-2/2005:Nhân viên Phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
3/2005-7/2014: Giữ chức Phó phòng Tài chính kế toán Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
7/2014 đến nay: Giữ chức Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm
 

Giới thiệu Hội đồng Quản trị và phân công nhiệm vụ

Giới thiệu Ban Kiểm soát