Chiến lược phát triểnbền vững

Để thực hiện mục tiêu “Trở thành công ty dược được tin cậy nhất Việt Nam”, và sứ mệnh “Chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng”, Imexpharm luôn coi trọng hoạt động kinh doanh có trách nhiệm. Chúng tôi quan niệm Imexpharm chỉ có thể phát triển bền vững khi những mục tiêu phát triển gắn liền với các mục tiêu về môi trường và xã hội.

Bên cạnh đó, Imexpharm cũng nhận thức sâu sắc rằng đối với các bên liên quan thì việc lắng nghe, đặt các bên vào đúng vị trí quan trọng vốn có sẽ giúp hiệu quả các hoạt động này được nhân lên nhiều lần.

Năm 2014 Imexpharm đã thành lập Ban phát triển bền vững, để từng bước cải tiến quy trình, gia tăng hiệu quả các hoạt động liên quan đến phát triển bền vững. Đồng thời công ty cũng mong muốn lập được các Báo cáo phát triển bền vững định kỳ theo những khung tiêu chuẩn mới nhất, trong nỗ lực minh bạch thông tin đến nhà đầu tư và cổ đông.


CÁC CAM KẾT CỦA IMEXPHARM TRONG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:

Đối với môi trường
Imexpharm quan niệm phải chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng một cách toàn diện. Môi trường xung quanh giúp con người sống và hít thở mỗi ngày, vì vậy môi trường sống ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và điều kiện sinh hoạt của cộng đồng. Do đó trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty luôn đề cao trách nhiệm giảm thiểu tối đa tác hại đối với môi trường. Imexpharm không ngần ngại đầu tư những hệ thống lọc môi trường sản xuất theo những tiêu chuẩn cao của thế giới, quy trình xử lý nước và chất thải đúng theo những tiêu chuẩn hiện hành, để hoạt động của công ty ảnh hưởng ít nhất đến môi trường sống.

Đối với cán bộ, nhân viên:
• Đảm bảo một môi trường làm việc công bằng, không phân biệt độ tuổi, giới tính, dân tộc. Có chế độ lương thưởng tốt và thăng tiến theo năng lực làm việc và kết quả đánh giá hiệu quả công việc.
• Tạo điều kiện làm việc tốt nhất kết hợp với việc đào tạo nội bộ và bên ngoài để nâng cao kỹ năng làm việc và phát triển toàn diện mỗi cá nhân người lao động.
• Ổn định và nâng cao chất lượng đời sống cán bộ nhân viên về vật chất lẫn tinh thần. Chế độ phúc lợi tốt, quan tâm thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ. Tỷ lệ thôi việc thấp.
• Đảm bảo tốt an toàn vệ sinh lao động. Chăm lo sức khỏe tốt và không để xảy ra tai nạn lao động.

Đối với cổ đông, nhà đầu tư:
• Chủ động công bố mọi thông tin kịp thời, minh bạch cho cổ đông và nhà đầu tư.
• Tích cực gặp gỡ, trao đổi thông tin và lắng nghe ý kiến từ cổ đông và nhà đầu tư.
• Cam kết sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, hiệu quả. Không ngừng tạo ra giá trị tăng thêm cho cổ đông, nhà đầu tư.

Đối với khách hàng và đối tác
• Giữ vững sự uy tín và đáng tin cậy. Hỗ trợ cùng phát triển.
• Tạo giá trị tăng thêm cho khách hàng, đối tác.

Đối với cộng đồng
• Chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng ngày một tốt hơn với các gói giải pháp điều trị hiệu quả, giá cả hợp lý
• Tôn trọng các quy định của pháp luật.
• Tạo sự thịnh vượng cho cộng đồng nơi Imexpharm hoạt động, đặc biệt là tại Cao Lãnh – Đồng Tháp.

(Vui lòng xem các chiến lược và mục tiêu phát triển bền vững cụ thể của Imexpharm trong Phần Báo cáo phát triển bền vững phía sau).

Chiến lược phát triển Imexpharm đến 2017 – Tầm nhìn 2020

Sơ đồ tổ chức