AN TOÀN VỆ SINHTRONG SẢN XUẤT

Danh sách các máy, thiết bị có yêu cầu an toàn đặc thù chuyên ngành công nghiệp hiện có và tình hình thực hiện kiểm định:
Tên máy/ thiết bị Quốc gia
chế tạo
Đặc tính kỹ thuật Thời gian kiểm định gần nhất
(tháng/năm)
Thời gian kiểm định tiếp theo
(tháng/năm)
A B C
Bình khí nén (Xưởng Peni) VN 8kg/cm2 1000 lít - 12/2012 12/2015
Bình khí nén ( Xưởng Non) VN 8kg/cm2 2000 lít - 08/2012 07/2015
Nồi hơi đốt dầu DO 1 VN 8kg/cm2 200 lít 700kg/h 02/2014 02/2016
Nồi hơi đốt dầu DO 2 VN 8kg/cm2 200 lít 700kg/h 06/2013 05/2015
Tờ nâng hàng VN 0,25T 15m 0,16m/s 02/2014 02/2016
Thang máy văn phòng VN 1T 25m 1m/s 05/2013 04/2018
Nồi hấp 1 Đài Loan 1,5kg/cm2 49 lít - 11/2014 11/2016
Nồi hấp 2 Đài Loan 1,5kg/cm2 49 lít - 11/2014 11/2016

Đặt tính kỹ thuật ghi các thông số thiết kế như sau:

- Đối với thiết bị áp lực : A áp suất (kg/cm2) ; B: dung tích (lít) ; C: năng suất (kg/h)
- Đối với thiết bị nâng : A trọng tải (tấn); B: khẩu độ ( mét); C: vận tốc nâng (m/s)
- Đối với các máy thiết bị khác : Ghi thông số cơ bản tương tư như trên
 

Phát triển con người và kinh tế địa phương

An toàn sức khỏe khách hàng trên hết